Enginering platenborstelmachine

Dit systeem hebben we ontwikkeld met als doel achtergebleven brood op de platen te verwijderen en de plaat vervolgens te reinigen.

Dit proces is tweeledig: het eerste gedeelte verwijderd de achtergebleven broden en het tweede deel reinigt de bakplaat door middel een borstel.