Bevordering machineveiligheid en procesverbetering narijskast

De warmte van de motor die vrijkomt tijdens productie beïnvloede het productieproces nadelig. Dit is opgelost door deze warmte direct bij de bron af te zuigen.

Door omkasting uit te voeren die gemakkelijk toegankelijk is tijdens onderhoud is de werkbaarheid en veiligheid bevorderd.